Samling innan uppvärmning

Samling innan uppvärmning