Stiftelsens mål och ambitioner

Stiftelsens ändamål skall vara att såsom insamlingsstiftelse förbättra möjligheterna för barn och ungdomar i Loftahammars skola och förskola att utvecklas till goda samhällsmedborgare som känner stolthet och glädje över sin hembygd. Stiftelsen skall främja barn och ungdomar vid Loftahammars skolas möjligheter att ha inflytande över sin framtid och tro på sin egen förmåga. Insamling och aktiviteter kommer att ske i samarbete med privatpersoner, företag, föreningar och övriga organisationer.” (citat från stiftelsens stadgar)

Stiftelsens ändamål är att Loftahammars skola och förskola ska bibehållas och utvecklas. Vår vision är att på sikt ha den bästa f-6-skolan i Västerviks kommun! Med gemensamma krafter kan och vill vi stödja det pedagogiska arbetet i skolan (inklusive förskolan) i samarbete med personal, elever och föräldrar i skolan. Med skolan som utgångspunkt vill stiftelsen verka som en positiv kraft för barn- och ungdomar i Loftahammar – för våra ungas och för Loftahammars bästa. Alla insamlade medel går oavkortat till stiftelsens ändamål.

 

Följande projekt har vi genomfört:

Auktion 2013, 2014, 2015

Lilla Skolloppet 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Vivassen runt 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Insamlingar (Ica kusten)

Gåvor i samband med begravningar och arrangemang

Bollkul

Deltagande med funktionärer vid LED, Loftahammar Endurance Day 

Deltagande med funktionärer vid VASS, Vivassen around Swimrun Style

Ekonomi:

Vi är mycket tacksamma för ekonomiska bidrag. Alla gåvor är mycket välkomna stora som små.

Man kan skänka en engångssumma eller månadsvis överföra ett valfritt belopp till Stiftelsens kontonummer. Det går även bra att skänka pengar till oss vid begravningar. Det är även möjligt att köpa presentkort av oss.

 

Vi har svish, kontonummer och Bankgiro i Tjustbygdens sparbank 

Kontonummer är: 3252639-4

Clearingnumret är: 8422-8

Bankgironummer: 165-3682

Svish: 123 538 05 30

 

 

Styrelse och arbetsgrupp:

Vill du engagera dig eller har frågor hör av dig till någon i stiftelsens styrelse. Till stiftelsen hör en arbetsgrupp på ca 20 personer som träffas några gånger om året för att planera och genomföra arbete i sann Loftahammarsanda. Vi utökar gärna gruppen om fler vill vara med!

Projektets historia

Loftahammars skola var under hösten 2012 nedläggningshotad. Loftahammars befolkning reagerade mycket kraftfullt mot nedläggningen. Följande aktiviteter genomfördes under hösten för att rädda vår skola.

 • Flera möten med en mindre arbetsgrupp
 • Stormöte där nästan 200 personer deltog.
 • Möte med politiker/tjänstemän, 400 deltog.
 • Samtal och mail till politiker/ tjänstemän.
 • Dagliga insändare i alla lokala tidningar
 • Media i form av tv, internet, och tidningar.
 • Två bussar som var sponsrade av Loftahammars intresseförening och privata bilar åkte gemensamt till kommunfullmäktiges möte och frågestund.
 • Traktordemonstration med traktorer från Loftahammar, Blackstad och Odensvi som åkte till Västerviks kommunhus för att överlämna äpplen, kunskapens frukt.
 • Vi deltog i en tävling på Gränsö slott. Skolbarn tillsammans med föräldrar bakade ett pepparkakshus. På huset stod budskapet att vi vill behålla vår skola.
 • Namnlistor med ca 1200 namn som överlämnades till kommunalråd Harald Hjalmarsson.
 • Påtryckningar och lobby för vår fråga i olika forum där vi kunde påverka.

Lokala företag med ICA kusten i spetsen sponsrade annonser och materiel till demonstrationer och annat.

 I slutet av december fick vi det positiva beskedet att Loftahammars skola får vara kvar tillsvidare!

För att säkra skolan inför framtiden, bevara och utveckla den pedagogiska kvalitén och spinna vidare på alla positiva krafter som finns i vårt samhälle grundades INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR I LOFTAHAMMARS SKOLA OCH FÖRSKOLA.

 

 

Vi har bl.a. beviljat följande ansökningar:

2013

Bibliotekets vänner - självbetjäningssystem och barnlitteratur.

Loftahammars skola - läromedel och pedagogiska leksaker.

Summa: 35 218

2014

Bibliotekets vänner - Sponsorbidrag för självbetjäning, öppettider och barnlitteratur.

Loftahammars skola - 6 st. I-pads, resa för småstjärnor (fritids), material till Idrott, Matematikmaterial, resa för Cirkus (fritids).

Summa: 63 516

2015

Bibliotekets vänner - 2 st I-pads, böcker till fritids, böcker till No, Hi, Re, projekt bondgårdstema (förskolan), idrottsmaterial.

Summa: 62 667

2016

Bibliotekets vänner, 2 Ipad, Yoga/pedagogik kurs i tre dagar för tre av förskolan/skolans pedagoger, Idrottsmaterial, bussresa till teater, läromedel, tjockmatta, trampett. 

Summa: 82 448

2017

Bibliotekets vänner, Resa för alla elever vid Loftahammars skola till Kolmården för att deltaga i en utbildningsdag, elpiano till musikundervisning, läroböcker, skärmar för att skapa arbetsro.

Summa: 52 536

2018

Skärmar för att kunna jobba avskilt, Tidsresa för alla elever vid Loftahammars skola till vikingatiden på Hellerö med hjälp av länsmuseet, utbildning för fyra pedagoger i kooperativt lärande, läroböcker.

Summa: 42 740

2019 

Resa för hela skolan till visualiseringscenter i Norrköping, investering i förskolans digitala lärmiljö (projektor med taktil respons och interaktiv stimulering, utbildning i materialet och digital lärmiljö. Skolresa för åk 5-6. Avtackning skolavslutning.

Under 2019 fick vi en fantastisk donation av Leonardsson som möjliggör att vår stiftelse kan vara långsiktig.

Summa: 80 647

2020

It-projekt förskolan, resa till flygvapenmuseumet i Linköping, musikinstrument till undervisning bla elpiano. Fotbollsmål och idrottsdag på golfklubben där de som önskar fick ta grönt kort. Bidrag för att kunna bygga ny konstgräsplan på Hammarvallen samt genomföra fotbollsskola.

Summa: 176 809 kr till skolan

Summa: 641 000 kr Hammarvallen och Fotbollsskola

2021

Ipad, Upplevelsedag, skolresa böcker. Nytt gräs på fotbollsplan skolgården. Ny tennisplan på skolgården. Seglarskola. Bidrag för att kunna bygga ny konstgräsplan på Hammarvallen samt genomföra fotbollsskola.

Summa:  285 349 kr till skolan

Summa: 200 000 kr Hammarvallen och Fotbollsskola

2022

Ny idrottsmatta till idrottshallen, resa för hela skolan till Astrid Lindgrens värld, surfplattor. Vi bidrog till att Loftahammar fick sin första Disc golf bana. Vi bidrog till seglarskolan.

Summa:  60 933 kr till skolan

Summa:  5 400 kr till seglarskolan

Summa: 70 257 kr till Disc golf bana

 

Total summa vi bidragit med till skola och samhället Loftahammar tom 2022 är 1 794 294,75 kr.

2023

Resa till Kolmården för hela skolan

Skolresa till Boda borg för sexorna.

Material till klassrum Saco säck, soffa osv

Totalt för 2023: 91078.81

Total summa vi bidragit med till skola och samhället Loftahammar tom 2023 är 1 7885 373.50 kr