296 385 kr.!

28.03.2018 08:14

Sammanlagt sedan stiftelsen startades 2014 har vi skänkt 296 385 kronor till skolan och biblioteket. Dessa pengar har bl. a använts till läromedel, fortbildning av personal, studieresor för elever, musikinstrument, material som förbättrar arbetsmiljön och pedagogiska leksaker/redskap. 

Vi planerar för att genomföra Vivassen runt och lilla skolloppet, "run for fun" lördag v 28 dvs 14/7 2018. Denna dag är oerhört viktig för oss eftersom att alla ni som bidrar som funktionäret och deltagare gör att vi kan ge vår fina skola bättre förutsättningar!