Vivassen runt 14/7 2018

19.02.2018 19:12

Välgörenhets- och motionslopp runt Vivassen ca 7 km, banan går över Källvik via flytbryggor till Tättö och tillbaka till Loftahammar. Start och mål är inne i samhället Loftahammar. Samling vid skolans sporthall kl 10.30 för gemensam uppvärmning. Start mellan kyrkan och guldknappen kl 11.00. Läs mer under aktiviteter.