Vivassen runt

Vivassen runt

Vivassen runt

13 juli 2019  

Välgörenhets- och motionslopp runt Vivassen ca 7 km, banan går över Källvik via flytbryggor till Tättö och tillbaka till Loftahammar. Start och mål är vid skolan inne i samhället Loftahammar. Samling vid skolans sporthall kl 10.30 för gemensam uppvärmning. Start kl 11.00.

 

Vivassen runt arrangeras av Insamlingsstiftelsen för barn och ungdomar i Loftahammar skola i syfte att ha trevligt i Loftahammar och för att samla in pengar för att på olika sätt stödja barn och ungdomar i Loftahammars skola. Det är ingen professionell tidtagning och deltagande sker på egen risk

 


Djupsundet mellan Källvik och Tättö kommer att stängas för båttrafik under tiden som loppet pågår ca 10.30-12.30

För att deltaga skänker man en gåva till Stifftelsen på 200 kr per vuxen och 100 kr för ungdomar (10 - 17 år).

Gåvan är bindande och görs på något av följande sätt:

  • Betala in avgiften till Insamlingsstiftelsens bankgiro 165-3682 (märk inbetalningen med ditt namn/namnen på deltagarna)
  • Nummerlappar hämtas och anmälan tas emot vid Loftahammars skola 13 juli mellan 09.00-11.00. 

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Sofie Alvarsson 070 320 09 04 eller Sara Stenbeck 0703 701304 eller maila loftahammarsstiftelse@gmail.com