Tack till alla som hjälpt till under dessa år både med gåvor, idéellt arbete och deltagande!

Total summa vi bidragit med till skola och samhället Loftahammar tom 2023 är 1 885 373.50 kr.

 

Loftahammars skola var under hösten 2012 nedläggningshotad. Loftahammars befolkning reagerade mycket kraftfullt mot nedläggningen. I slutet av december fick vi det positiva beskedet att Loftahammars skola får vara kvar tillsvidare!

För att säkra skolan inför framtiden, bevara och utveckla den pedagogiska kvalitén och spinna vidare på alla positiva krafter som finns i vårt samhälle grundades: INSAMLINGSSTIFTELSEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR I LOFTAHAMMARS SKOLA.

Under 2024 planerar vi att samla in pengar vid följande tillfällen:

  • Lilla Skolloppet för barn arrangeras i samverkan med Tjust IF
  • Motionslopp runt Vivassen arrangeras i samverkan med Tjust IF
  • Insamlingsbössor i samhället
  • Gåvor och bidrag

Vi är mycket tacksamma för ekonomiska bidrag. Alla gåvor är mycket välkomna, stora som små. Alla insamlade medel går oavkortat till stiftelsens ändamål.

Man kan skänka en engångssumma eller månadsvis överföra ett valfritt belopp till Stiftelsens kontonummer. Det går även bra att skänka pengar till oss i samband med begravningar. Meddela gärna oss att det kommer att komma gåvor så skriver vi ett brev från gåvogivaren som lämnas till de anhöriga. Specificera gärna om det är ngt särskilt ni vill hälsa.  

Vi har svish, kontonummer och Bankgiro i Tjustbygdens sparbank.

Kontonummer är: 3252639-4 Clearingnumret är: 8422-8

Bankgironummer: 165-3682

Svish: 123 538 05 30

Vill du engagera dig eller har frågor hör av dig till någon i stiftelsens styrelse: Ordförande Sofie Alvarsson 0703-200904, kassör Sara Stenbeck 0703-701304, övriga medlemmar är Joakim Jansson, Ulf  Kullin och Robert Svensson.

 Kontakt

Stiftelsen för Barn och Ungdomar i Loftahammars Skola och Förskola